Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy Państwa przedsiębiorstwo ponosiło / ponosi / planuje ponoszenie wydatków na inwestycje (np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, budowa i modernizacja budynków oraz budowli, itp.) w roku:
Pozycja grupowania:
Rok inwestowania
Lista dopuszczalnych wartości
dwa lata wstecz
 • nie
 • tak
rok poprzedni
 • nie
 • tak
rok bieżący
 • nie
 • tak
rok następny
 • nie
 • tak