Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Inwestycje podjęte w bieżącym roku i planowane na rok następny dotyczą lub będą dotyczyć?
Pozycja grupowania:
Rok inwestowania (bieżący i przyszły)
Lista dopuszczalnych wartości
rok sprawozdawczy
 • wymiany wyeksploatowanych budynków, sprzętu oraz technologii informatycznych (IT)
 • zwiększenia mocy produkcyjnych dla istniejących lub nowych produktów/usług
 • usprawnienia procesów produkcyjnych (usług i produktów)
 • innych celów inwestycyjnych (ochrona środowiska, bezpieczeństwo itp.)
rok przyszły
 • wymiany wyeksploatowanych budynków, sprzętu oraz technologii informatycznych (IT)
 • zwiększenia mocy produkcyjnych dla istniejących lub nowych produktów/usług
 • usprawnienia procesów produkcyjnych (usług i produktów)
 • innych celów inwestycyjnych (ochrona środowiska, bezpieczeństwo itp.)