Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Jakie główne czynniki stymulują Państwa inwestycje?
Pozycja grupowania:
Rok inwestowania (bieżący i przyszły)
Pozycja grupowania:
Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o inwestowaniu
Lista dopuszczalnych wartości
rok sprawozdawczypopyt
 • znacząco zachęcają do inwestowania
 • zachęcają do inwestowania
 • nie mają wpływu
 • ograniczają inwestowanie
 • istotnie ograniczają inwestowanie
 • nie wiem
rok sprawozdawczyczynniki finansowe
 • znacząco zachęcają do inwestowania
 • zachęcają do inwestowania
 • nie mają wpływu
 • ograniczają inwestowanie
 • istotnie ograniczają inwestowanie
 • nie wiem
rok sprawozdawczyczynniki techniczne
 • znacząco zachęcają do inwestowania
 • zachęcają do inwestowania
 • nie mają wpływu
 • ograniczają inwestowanie
 • istotnie ograniczają inwestowanie
 • nie wiem
rok sprawozdawczyinne czynniki
 • znacząco zachęcają do inwestowania
 • zachęcają do inwestowania
 • nie mają wpływu
 • ograniczają inwestowanie
 • istotnie ograniczają inwestowanie
 • nie wiem
rok przyszłypopyt
 • znacząco zachęcają do inwestowania
 • zachęcają do inwestowania
 • nie mają wpływu
 • ograniczają inwestowanie
 • istotnie ograniczają inwestowanie
 • nie wiem
rok przyszłyczynniki finansowe
 • znacząco zachęcają do inwestowania
 • zachęcają do inwestowania
 • nie mają wpływu
 • ograniczają inwestowanie
 • istotnie ograniczają inwestowanie
 • nie wiem
rok przyszłyczynniki techniczne
 • znacząco zachęcają do inwestowania
 • zachęcają do inwestowania
 • nie mają wpływu
 • ograniczają inwestowanie
 • istotnie ograniczają inwestowanie
 • nie wiem
rok przyszłyinne czynniki
 • znacząco zachęcają do inwestowania
 • zachęcają do inwestowania
 • nie mają wpływu
 • ograniczają inwestowanie
 • istotnie ograniczają inwestowanie
 • nie wiem