Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Inwestor budynku oddanego do użytkowania
Pozycja grupowania:
Gminy
Lista dopuszczalnych wartości
Gminy
  • indywidualny (osoby fizyczne, fundacje, kościoły lub związki wyznaniowe)
  • inny