Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Budynki oddane do użytkowania
Pozycja grupowania:
Gminy
Lista dopuszczalnych wartości
Gminy
  • rozbudowa
  • nowe