Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmieni się w bieżącym miesiącu liczba kredytów udzielanych
Pozycja grupowania:
Banki - cele kredytów
Lista dopuszczalnych wartości
gospodarstwom domowym
  • wzrośnie
  • spadnie
  • pozostanie bez zmian
przedsiębiorstwom
  • wzrośnie
  • spadnie
  • pozostanie bez zmian