Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmieni się w bieżącym miesiącu liczba zawartych umów ubezpieczeniowych
Pozycja grupowania:
Ubezpieczenia - rodzaje
Lista dopuszczalnych wartości
osobowych i majątkowych - ogółem
  • spadnie
  • wzrośnie
  • pozostanie bez zmian
na życie - ogółem
  • spadnie
  • wzrośnie
  • pozostanie bez zmian