Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy pasażerów
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Przyjazdy i wyjazdy
Symbol pozycji Nazwa pozycji
2.1 Przyjazdy
2.2 Wyjazdy