Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Doktoranci, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kraje


Brak rozwinięcia wymiarów