Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia lasów parku krajobrazowego
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Nazwa parku krajobrazowego


Brak rozwinięcia wymiarów