Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia gruntów pod wodami obszaru chronionego krajobrazu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Nazwa obszaru chronionego krajobrazu


Brak rozwinięcia wymiarów