Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sieć gazowa
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    rodzaj gazu


Brak rozwinięcia wymiarów