Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakup gazu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    rodzaj gazu


Brak rozwinięcia wymiarów