Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kierunki poniesonych nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej


Brak rozwinięcia wymiarów