Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Energia użytkowa ze źródeł konwencjonalnych zastąpiona ciepłem geotermalnym
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Nazwa otworu wydobywczego (odwiertu)


Brak rozwinięcia wymiarów