Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Moc osiągalna
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Nazwa otworu wydobywczego (odwiertu)


Brak rozwinięcia wymiarów