Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja (uzysk) użytkowego ciepła geotermalnego
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Nazwa otworu wydobywczego (odwiertu)


Brak rozwinięcia wymiarów