Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Budynek/lokal ulepszany w roku sprawozdawczym
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kategoria budynku/lokalu


Brak rozwinięcia wymiarów