Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj budynku użytkowanego przez instytucję kultury
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kategoria budynku/lokalu


Brak rozwinięcia wymiarów