Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kategoria budynku/lokalu


Brak rozwinięcia wymiarów