Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sieć gazowa
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    sieć gazowa
Symbol pozycji Nazwa pozycji
2 O ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa
1 O ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa