Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyłącza gazowe
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    przyłącza gazowe


Brak rozwinięcia wymiarów