Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż gazu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    sprzedaż gazu


Brak rozwinięcia wymiarów