Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odbiorcy gazu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    odbiorcy hurtowi gazu
Symbol pozycji Nazwa pozycji
5 Odbiorcy hurtowi