Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Użytkownicy gazu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    gospodarstwa domowe


Brak rozwinięcia wymiarów