Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których rozpoczęto (a nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    wg jednostek ewidencyjnych (gmin-jednostek równorzędnych)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Gminy