Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj choroby zakaźnej zwierząt
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania


Brak rozwinięcia wymiarów