Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osobodni leczenia
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Oddziały szpitalne
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Oddział chorób wewnętrznych
2 Oddział wieloprofilowy zachowawczy
3 Oddział chorób metabolicznych
4 Oddział alergologiczny
5 Oddział diabetologiczny
6 Oddział endokrynologiczny
7 Oddział gastroenterologiczny
8 Oddział geriatryczny
9 Oddział hematologiczny
10 Oddział nowotworów krwi
11 Oddział immunologii klinicznej
12 Oddział kardiologiczny
13 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
14 Oddział angiologiczny
15 Oddział hipertensjologiczny
16 Oddział nefrologiczny
17 Stacja dializ
18 Oddział medycyny nuklearnej
19 Oddział toksykologiczny
20 Oddział dla przewlekle chorych
21 Oddział dermatologiczny
22 Oddział neurologiczny
23 Oddział udarowy
24 Oddział onkologiczny
25 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
26 Oddział radioterapii
27 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
28 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
29 Oddział gruźlicy i chorób płuc
30 Oddział chorób płuc
31 Oddział leczenia gruźlicy
32 Oddział reumatologiczny
33 Oddział rehabilitacyjny
34 Oddział rehabilitacji narządu ruchu
35 Oddział paraplegii i tetraplegii
36 Oddział rehabilitacji neurologicznej
37 Oddział rehabilitacji kardiologicznej
38 Oddział rehabilitacji pulmonologicznej
39 Oddział chorób zakaźnych
40 Oddział leczenia AIDS
41 Oddział chorób tropikalnych
42 Oddział obserwacyjno-zakaźny
43 Oddział chorób zawodowych
44 Oddział pediatryczny
45 Oddział niemowlęcy
46 Oddział neonatologiczny
47 Oddział położniczo-ginekologiczny
48 Oddział ginekologiczny
49 Oddział patologii ciąży
50 Oddział położniczy
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia