Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Placówki Całodobowej Opieki
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Działalność placówki
Symbol pozycji Nazwa pozycji
0 ogółem
1 placówki prowadzone w ramach działalności statutowej
2 placówki prowadzone w ramach działalności gospodarczej