Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Leczeni (z ruchem międzyoddziałowym) wzakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    oddziały


Brak rozwinięcia wymiarów