Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnienie na oddziałach psychiatrycznych
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    oddziały


Brak rozwinięcia wymiarów