Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas nieprzepracowany – godziny opłacone (przez zakład pracy lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba porządkowa


Brak rozwinięcia wymiarów