Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Staż pracy pracownika w jednostce sprawozdawczej
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba porządkowa


Brak rozwinięcia wymiarów