Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    System czasu pracy pracownika
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba porządkowa


Brak rozwinięcia wymiarów