Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rok i miesiąc urodzenia (wiek) pracownika
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba porządkowa


Brak rozwinięcia wymiarów