Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykorzystane dni urlopów wypoczynkowych w badaniu struktury wynagrodzeń
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba porządkowa


Brak rozwinięcia wymiarów