Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynagrodzenia brutto - Honoraria - mające charakter wynagrodzenia pracowniczego
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba porządkowa


Brak rozwinięcia wymiarów