Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynagrodzenia osobowe brutto (bez nagród i premii uznaniowych) za czas nominalny
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba porządkowa


Brak rozwinięcia wymiarów