Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynagrodzenia osobowe brutto za czas opłacony
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba porządkowa


Brak rozwinięcia wymiarów