Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynagrodzenie osobowe brutto za czas nominalny - nagrody i premie uznaniowe
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba porządkowa


Brak rozwinięcia wymiarów