Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż energii elektrycznej z paliw odnawialnych
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Numer instalacji
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5