Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Adres prowadzenia działalności gospodarczej
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Województwo
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Województwa