Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    MAIFI
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Województwo, powiat
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Województwa
Powiaty