Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lokalizacja jednostki wytwórczej/elektrowni (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Województwo, Powiat)
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    OZE i CHP (bez el. niezależnych)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracji
2 Elektrownie szczytowo-pompowe lub z członem pompowym