Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nazwa jednostki wytwórczej
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    OZE i CHP (bez el. niezależnych)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracji
2 Elektrownie szczytowo-pompowe lub z członem pompowym