Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lokalizacja jednostki wytwórczej/elektrowni (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Województwo, Powiat)
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Miejscowość, kod województwa, kod powiatu
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Miejscowość
Województwa
Powiaty