Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja energii elektrycznej z wody przepompowanej
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Miejscowość, kod województwa, kod powiatu
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Miejscowość
Województwa
Powiaty