Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Energia elektryczna wprowadzona do sieci
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Miejscowość, kod województwa, kod powiatu, kod gminy
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Miejscowość
Województwa
Powiaty
Gminy