Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lokalizacja jednostki wytwórczej/elektrowni (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Miejscowość, Ulica, Województwo, Powiat, Gmina)
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Miejscowość, kod województwa, kod powiatu, kod gminy
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Miejscowość
Województwa
Powiaty
Gminy