Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyna zmiany parametrów
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Przyczyna zmiany
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Inwestycja (wprowadzenie do eksploatacji nowego urządzenia)
2 Korekta (dotyczy mocy osiągalnej i może być spowodowana wieloma przyczynami, np. likwidacją kotła współpracującego z turbinami, modernizacją turbozespołu itp.)
3 Likwidacja (np. likwidacja turbozespołu)
4 Modernizacja
5 Zmiany organizacyjne